Часопис

  Часопис Здравствена заштита

  Ажурирано 10.10.2018. године

  Стручни часопис “Здравствена заштита“, који Комора издаје од 1972. године, обрађује теме из области медицинских наука, посебно социјалне медицине и економских односа у здравству.

  У складу са утврђеном програмском оријентацијом, у часопису се објављују научни и стручни радови из области здравствене заштите и здравственог стања становништва, организације рада, пословања и развоја здравствене службе, система квалитета, информатике и менаџмента у здравству.

  Научне и стручне радове у часопису објављују врхунски стручњаци различитих профила са научним и другим звањима, академици.

  Часопис ''Здравствена заштита'' евидентиран је под бројем YU ISSN 0350-3208 у Библиографији Србије - Серијске публикације. Под овим бројем часопис се води и у Светској бази о серијским публикацијама у Паризу. Чланци из часописа објављују се у Библиографији Србије, а чланци и прилози у серијским публикацијама - Серија Б.

  Преносећи у протеклом периоду одабране текстове до својих читалаца, странице ''Здравствене заштите'' истовремено представљају сведочанство, како пионирског рада Удружења одн. Коморе и њене Стручне службе, тако и својеврсне историје здравства Србије.

  Преузмите неки од старијих бројева

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Ова интернет презентација има валидан XHTML и CSS код, што омогућава преглед у већини савремених претраживача.
  Valid XHTML Valid