Адресар

  Списак здравствених установа

  Ажурирано 16.05.2016. године

  Р.Б. НАЗИВ МЕСТО АДРЕСА

  I Севернобачки управни округ
  1. Дом здравља "Хаџи др Јанош" Бачка Топола Светог Стефана 1
  2. Дом здравља "Др Мартон Шандор" Мали Иђош Занатлијска 1
  3. Завод за јавно здравље Суботица Суботица Змај Јовина 30
  4. Апотека Суботица Суботица Матије Гупца 26
  5. Дом здравља Суботица Суботица Шандора Петефија 7
  6. Општа болница Суботица Суботица Изворска 3

  II Средњобанатски управни округ
  1. Дом здравља Житиште Житиште И.Л.Рибара 16
  2. Дом здравља Нови Бечеј Нови Бечеј Трг Ослобођења 2
  3. Дом здравља Сечањ Сечањ Партизански пут бб
  4. Дом здравља Српска Црња Српска Црња Патријарха Ареснија Чарнојевића 15
  5. Специјална болница за рехабилитацију "Русанда" Меленци Бања Русанда бб
  6. Специјална болница  за плућне болести "Др Васа Савић" Зрењанин Петефијева 4
  7. Завод за јавно здравље Зрењанин Зрењанин Др Емила Гаврила 15
  8. Апотека Зрењанин Зрењанин Светозара Марковића 2
  9. Дом здравља "Др Бошко Вребалов"  Зрењанин Светосавска 31
  10. Општа болница "Ђорђе Јоановић" Зрењанин Др Васе Савића 5

  III Севернобанатски управни округ
  1. Дом здравља Ада Ада Атиле Јожефа 9
  2. Дом здравља Кањижа Кањижа Карађорђева 53
  3. Дом здравља Нови Кнежевац Нови Кнежевац Краља Петра И бр. 85
  4. Дом здравља Чока Чока Сенћанска 3
  5. Специјална болница за психијатријске болести "Свети Врачеви" Нови  Кнежевац Краља Петра И бр. 85
  6. Специјална болница за рехабилитацију "Бања Кањижа" Кањижа Народни парк бб
  7. Завод за јавно здравље Кикинда Кикинда Краља Петра I бр.70
  8. Апотека Кикинда Кикинда Браће Татић ГА-4
  9. Дом здравља Кикинда Кикинда Ђуре Јакшића 110
  10. Општа болница Кикинда Кикинда Ђуре Јакшића 110
  11. Дом здравља Сента Сента Бошка Југовића 6
  12. Општа болница Сента Сента Карађорђева 64
  13. Апотека Сента Сента Михаља Танчић 2/а

  IV Јужнобанатски управни округ
  1. Дом здравља Алибунар Алибунар Трг Слободе 8
  2. Дом здравља Бела Црква Бела Црква Јована Поповића бб
  3. Дом здравља Ковачица Ковачица Штурова 42
  4. Дом здравља Ковин Ковин Трг ослобођења 4
  5. Дом здравља Опово Опово Бориса Кидрича 6
  6. Дом здравља "1.Октобар" Пландиште Карађорђева 13
  7. Специјална болница за плућне болести "Др Будислав Бабић" Бела Црква Милетићева 55
  8. Специјална бол. за психијатријске болести  "Др Славољуб Бакаловић" Вршац Подвршанска 13
  9. Специјална болница за психијатријске болести "Ковин" Ковин Цара Лазара 253
  10. Завод за  јавно здравље Панчево Панчево Пастерова 2
  11. Апотека Панчево Панчево Карађорђева 2ц
  12. Апотека Вршац Вршац Абрашевићева 32
  13. Дом здравља Вршац Вршац Абрашевићева бб
  14. Општа болница Вршац Вршац Абрашевићева 1
  15. Дом здравља Панчево Панчево Милоша Обреновића 2
  16. Општа болница Панчево Панчево Милоша Требињца 11

  V Западнобачки управни округ
  1. Дом здравља Апатин Апатин Нушићева бб
  2. Дом здравља Кула Кула Трг ослобођења 9
  3. Дом здравља Оџаци Оџаци Мостонга 25
  4. Завод за јавно здравље Сомбор Сомбор Војвођанска 47
  5. Апотека Сомбор Сомбор Венац Радомира Путника 27
  6. Дом здравља "Др Ђорђе Лазић" Сомбор Мирна 3
  7. Општа болница "Др Радивој Симоновић" Сомбор Војвођанска 75
  8. Специјална болница за рехабилитацију "Јунаковић" Апатин Пригревачка бб

  VI Јужнобачки управни округ
  1. Дом здравља Бач Бач Бачка 2
  2. Дом здравља "Др Младен Стојановић" Бачка Паланка Краља Петра I 26/а
  3. Дом здравља Бачки Петровац Бачки Петровац Маршала Тита 6
  4. Дом здравља "Др Душан Савић-Дода" Беочин Светосавска бб
  5. Дом здравља Бечеј Бечеј Браће Тан 3
  6. Дом здравља Жабаљ Жабаљ Николе Тесле 66
  7. Дом здравља "Др Ђорђе Бастић" Србобран Јована Поповића 25
  8. Дом здравља Темерин Темерин Народног фронта 82
  9. Дом здравља Тител Тител Главна 22
  10. Дом здравља " Нови Сад" Нови Сад Бул.Цара Лазара 75
  11. Завод за трансфузију крви Војводине Нови Сад Хајдук Вељкова 9А
  12. Специјална болница за реуматске болести Нови Сад Футошка 68
  13. Институт за јавно здравље Војводине Нови Сад Футошка 121
  14. Институт за онкологију Војводине Сремска Каменица Пут доктора Голдмана 4
  15. Институт за плућне болести Војводине Сремска Каменица Пут доктора Голдмана 4
  16. Институт за кардиоваскуларне болести Војводине Сремска Каменица Пут доктора Голдмана 4
  17. Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине Нови Сад Хајдук Вељкова 10
  18. Клиника за стоматологију Војводине Нови Сад Хајдук Вељкова 12
  19. Клинички центар Војводине Нови Сад Хајдук Вељкова 1-9
  20. Завод за здравствену заштиту радника Нови Сад Футошка 121
  21. Завод за здравствену заштиту студената  Нови Сад Др Симе Милошевића 6
  22. Завод за антирабичну заштиту "Луј Пастер" Нови Сад Хајдук Вељкова 1
  23. Апотека Нови Сад Нови Сад Руменачка 1
  24. Завод за хитну медицинску помоћ Нови Сад Нови Сад Вршачка 28
  25. Дом здравља "Вељко Влаховић" Врбас Палих Бораца 20
  26. Општа болница Врбас Врбас Др Милана Чекића 4
  27. Апотека "Врбас" Врбас Маршала Тита 78
  28. ВМЦ Нови Сад Нови Сад Трг Владике Николаја 5

  VII Сремски управни округ
  1. Дом здравља "Др Милорад-Мика Павловић" Инђија Српскоцрквена 5
  2. Дом здравља "Др Драган Фундук" Пећинци Јове Негушевића 5-7
  3. Дом здравља "Рума" Рума Орловићева бб
  4. Дом здравља "Др Јован Јовановић-Змај" Стара Пазова Владимира Хурбана 2
  5. Дом здравља "Шид" Шид Алексе Шантића 1
  6. Спец. бол. за неур. и посттрау.стања "Боривоје Гњатић" Стари Сланкамен Др Боривоја Гњатића 52
  7. Завод за јавно здравље Сремска Митровица Сремска Митровица Стари шор 47
  8. Специјална болница за рехабилитацију "Термал" Врдник Карађорђева 6
  9. Апотека "Сремска Митровица" Сремска Митровица Светога Димитрија 42/А
  10. Дом здравља Ириг Ириг Војводе Путника 5
  11. Дом здравља Сремска Митровица Сремска Митровица Стари Шор 65
  12. Општа болница Сремска Митровица Сремска Митровица Стари шор 65

  VIII Мачвански управни округ
  1. Дом здравља Богатић Богатић Мије Јовановића 25
  2. Дом здравља Љубовија Љубовија Војводе Мишића 58
  3. Специјална болница за  рехабилитацију Бања  Ковиљача Парк бр.4
  4. Завод за јавно здравље Шабац Шабац Јована Цвијића 1
  5. Апотека Лозница Лозница Болничка 65
  6. Апотека Шабац Шабац Господар Јевремова 23
  7. Општа болница Шабац Шабац Попа Карана 4
  8. Дом здравља Шабац Шабац Попа Карана 2
  9. Дом здравља  Владимирци Владимирци Светог Саве 17
  10. Дом здравља "Др Даринка Лукић" Коцељева Немањина 8
  11. Дом здравља "др Миленко Марин" Лозница Лозница Болничка 65
  12. Дом здравља Крупањ Крупањ Владе Зечевића 61
  13. Дом здравља Мали Зворник Мали Зворник Рибарска 25
  14. Општа болница Лозница Лозница Болничка 65

  IX Колубарски управни округ
  1. Дом здравља Уб Уб Добросава Симића 1
  2. Апотека Ваљево Ваљево Железничка 12а
  3. Дом здравља Лајковац Лајковац Светог Саве бб
  4. Завод за јавно здравље Ваљево Ваљево Владике Николаја 5
  5. Дом здравља Ваљево Ваљево Железничка 12 
  6. Дом здравља Осечина Осечина Болничка 13 - 15
  7. Дом здравља Љиг Љиг Пут Алемпија Васиљевића бб 
  8. Дом здравља Мионица Мионица Кнеза Грбовића 307
  9. Општа болница Ваљево Ваљево Синђелићева 62

  X Подунавски управни округ
  1. Општа болница "Стефан Високи" Смедеревска Паланка Вука Караџића 147
  2. Апотека Смедеревска Паланка Смедеревска Паланка Првог Српског Устанка 133
  3. Апотека Смедерево Смедерево Носилаца албанске споменице 5
  4. Дом здравља "Др Милан-Бане Ђорђевић" Велика Плана Милоша Великог 110
  5. Дом здравља Смедеревска Паланка Смедеревска Паланка Кнеза Милоша 4
  6. Апотека "Медица" Велика Плана Момира Гајића 2
  7. Општа болница Смедерево "Свети Лука" Смедерево Кнеза Михајла 51
  8. Дом здравља Смедерево Смедерево Кнеза Михајла 51

  XI Браничевски управни округ
  1. Дом здравља Велико Градиште Велико Градиште Војводе Путника 1
  2. Дом здравља Жагубица Жагубица Николе Пашића 22
  3. Завод за јавно здравље Пожаревац Пожаревац Јована Шербановића 14
  4. Апотека Пожаревац Пожаревац Моше Пијаде 4
  5. Дом здравља Жабари Жабари Кнеза Милоша бб
  6. Дом здравља Голубац Голубац Трг Палих бораца бб
  7. Дом здравља Кучево Кучево Жике Поповића 48
  8. Дом здравља Мало Црниће Мало Црниће Стишка бб
  9. Дом здравља Пожаревац Пожаревац Јована Шербановића 12
  10. Општа болница Пожаревац Пожаревац Братсва и јединства 135
  11. Дом здравља Петровац на Млави Петровац на Млави Моравска 2
  12. Општа болница Петровац на Млави Петровац на Млави Моравска 2

  XII Шумадијски управни округ
  1. Дом здравља Крагујевац Крагујевац Краља Милутина 1
  2. Дом здравља Баточина Баточина Кнеза Милоша Обреновића
  3. Дом здравља "Даница и Коста Шамановић" Кнић Равни гај бб
  4. Дом здравља Лапово Лапово Иве Андрића 9
  5. Дом здравља "Милоје Хаџић-Шуле" Рача Виноградарска бб
  6. Дом здравља "Свети Ђорђе" Топола Бул.Вожда Карађорђа 67
  7. Здравствени центар Аранђеловац Аранђеловац Краља Петра И бр. 62
  8. Завод за стоматологију Крагујевац Крагујевац Змај Јовина 32
  9. Специјална болница за рехабилитацију "Буковичка бања" Аранђеловац Мишарска бб
  10. Клинички центар Крагујевац Крагујевац Змај Јовина 30
  11. Институт за јавно здравље Крагујевац Крагујевац Николе Пашића 1
  12. Апотека Крагујевац Крагујевац Краља Александра I Карђ. 36
  13. Апотека "Шумадија" Аранђеловац Краља Петра I бр. 62
  14. Завод за Хитну медицинску помоћ Крагујевац Крагујевац Слободе бб
  15. Завод за здравствену заштиту радника Крагујевац Крагујевац Косовска 4

  XIII Поморавски управни округ
  1. Дом здравља Деспотовац Деспотовац Савез бораца 74
  2. Дом здравља Свилајнац Свилајнац Жикице Јовановића Шпанца 47
  3. Завод за јавно здравље "Поморавље" Ћуприја Миодрага Новаковића 78
  4. Дом здравља Рековац Рековац Јохана Јоханесона бб
  5. Дом Здравља Јагодина      Јагодина Карађорђева 4
  6. Општа болница Јагодина    Јагодина Карађорђева 4
  7. Апотека Јагодина Јагодина Карађорђева бб
  8. Дом здравља Ћуприја    Ћуприја Кнеза Милоша бб
  9. Општа болница Ћуприја    Ћуприја Миодрага Новаковића 78
  10. Дом здравља Параћин Параћин Мајора Марка 10
  11. Апотека Параћин Параћин Краља Петра I 69
  12. Општа болница Параћин Параћин Мајора Марка 12

  XIV Борски управни округ
  1. Здравствени центар Неготин Неготин Бадњевска 4
  2. Здравствени центар  Кладово Кладово Дунавска 1-3
  3. Апотека Бор Бор Николе Коперника 2-4
  4. Дом здравља  "Др Верољуб Цакић" Мајданпек Капетанска 30
  5. Општа болница Мајданпек Мајданпек Капетанска 30
  6. Дом здравља Бор Бор Николе Коперника 2-4
  7. Општа болница Бор Бор Др Мишовића 1

  XV Зајечарски управни округ
  1. Дом здравља Бољевац Бољевац Драгише Петровића 41
  2. Здравствени центар Књажевац Књажевац 4.јула бр. 2
  3. Здравствени центар Зајечар Зајечар Расадничка бб
  4. Специјална болница за рехабилитацију "Гамзиград" Гамзиградска бања Бањски трг  12
  5. Завод за јавно здравље "Тимок" Зајечар Сремска 13
  6. Апотека Зајечар Зајечар Николе Пашића 11-13
  7. Дом здравља "Сокобања" Сокобања Митрополита Михајла 23
  8. Специјална болница за неспецифичне плућне болести "Сокобања" Сокобања Војводе Мишића 48
  9. Специјална болница за плућне  болести "Озрен" Сокобања Насеље Озрен

  XVI Златиборски управни округ
  1. Здравствени центар Ужице Ужице Милоша Обреновића 17
  2. Специјална болница за рехабилитацију "Златар" Нова Варош Бабића брдо бб
  3. Спец. бол. за болести штит. жлезде и бол. мет. "Златибор" Златибор Краљеве воде 30
  4. Завод за јавно здравље Ужице Ужице Др Веселина Маринковића 4
  5. Апотека Ужице Ужице Димитрија Туцовића 43

  XVII Моравички управни округ
  1. Специјална болница за рехабилитацију Ивањица Ивањица 13.септембар 78
  2. Завод за јавно %D
  Ова интернет презентација има валидан XHTML и CSS код, што омогућава преглед у већини савремених претраживача.
  Valid XHTML Valid