Адресар

  Списак здравствених установа

  Ажурирано 24.08.2012. године

  Р. БР. НАЗИВ МЕСТО АДРЕСА
    I Севернобачки управни округ    
  1 Дом здравља "Хаџи др Јанош" Бачка Топола Светог Стефана 1
  2 Дом здравља "Др Мартон Шандор" Мали Иђош Занатлијска 1
  3 Општа болница Суботица Суботица Изворска 3
  4 Завод за јавно здравље Суботица Суботица Змај Јовина 30
  5 Апотека Суботица Суботица Матије Гупца 26
  6 Дом здравља Суботица Суботица Петефи Шандора 7
    II Средњобанатски управни округ    
  1 Специјална болница за рехабилитацију "Русанда" Меленци Бања Русанда бб
  2 Дом здравља Нови Бечеј Нови Бечеј Трг Ослобођења 2
  3 Дом здравља Сечањ Сечањ Партизански пут бб
  4 Дом здравља Српска Црња Српска Црња Жарка Зрењанина 15
  5 Дом здравља Житиште Житиште И.Л.Рибара 16
  6 Општа болница"Ђорђе Јовановић" Зрењанин Др Васе Савића 5
  7 Дом здравља "Бошко Вребалов" Зрењанин Светосавска 31
  8 Специјална болница за плућне болести "Др Васа Савић" Зрењанин Петефијева 4
  9 Завод за јавно здравље Зрењанин Зрењанин Др Емила Гаврила 15
  10 Апотека Зрењанин Зрењанин Светозара Марковића 2
    III Севернобанатски управни округ    
  1 Дом здравља Ада Ада Јожефа Атиле 9
  2 Дом здравља Чока Чока Сечанска 3
  3 Дом здравља Кањижа Кањижа Карађорђева 53
  4 Специјална болница за рехабилитацију "Бања Кањижа" Кањижа Народни парк бб
  5 Општа болница Кикинда Кикинда Ђуре Јакшића 110
  6 Дом здравља Кикинда Кикинда Краља Петра I 106
  7 Завод за јавно здравље Кикинда Кикинда Краља Петра I 70
  8 Апотека Кикинда Кикинда Браће Татић ГА-4
  9 Специјална болница за психијатријске болести "Свети Врачеви" Нови Кнежевац Краља Петра I 85
  10 Дом здравља Нови Кнежевац Нови Кнежевац Краља Петра I 85
  11 Општа боница Сента Сента Карађорђева 64
  12 Дом здравља Сента Сента Бошка Југовића 6
  13 Апотека Сента Сента Танчић Михаља 2/а
    IV Јужнобанатски управни округ    
  1 Дом здравља Алибунар Алибунар Трг Слободе 8
  2 Дом здравља Бела Црква Бела Црква Јована Поповића бб
  3 Специјална болница за плућне болести"Др Будислав Бабић" Бела Црква Светозара Милетића 55
  4 Дом здравља Ковачица Ковачица Штурова 42
  5 Дом здравља Ковин Ковин Трг ослобођења 4
  6 Специјална болница за психијатријске болести "Ковин" Ковин Цара Лазара 253
  7 Дом здравља Опово Опово Бориса Кидрича 6
  8 Дом здравља Панчево Панчево Милоша Обреновића 2
  9 Општа болница Панчево Панчево Милоша Требињца 11
  10 Завод за јавно здравље Панчево Панчево Пастерова 2
  11 Апотека Панчево Панчево Карађорђева 2ц
  12 Дом здравља "1.Октобар" Пландиште Карађорђева 13
  13 Општа болница "Вршац" Вршац Абрашевићева 1
  14 Дом здравља Вршац Вршац Абрашевићева бб
  15 Спец. бол. за психијатријске болести "Др Славољуб Бакаловић" Вршац Подвршанска 13
  16 Апотека Вршац Вршац Абрашевићева 32
    V Западнобачки управни округ    
  1 Дом здравља Апатин Апатин Нушићева бб
  2 Специјална болница за рехабилитацију "Јунаковић" Апатин Пригревачка бб
  3 Дом здравља Кула Кула Трг ослобођења 9
  4 Дом здравља Оџаци Оџаци Мостонга 25
  5 Дом здравља "Ђорђе Лазић" Сомбор Мирна 3
  6 Општа болница "Др Радивој Симоновић" Сомбор Војвођанска 75
  7 Завод за јавно здравље Сомбор Сомбор Војвођанска 47
  8 Апотека "Народна" Сомбор Венац Радомира Путника 27
    VI Јужнобачки управни округ    
  1 Дом здравља Бач Бач Бачка 2
  2 Дом здравља "Др Младен Стојановић" Бачка Паланка Краља Петра И 26/а
  3 Дом здравља Бачки Петровац Бачки Петровац Маршала Тита 6
  4 Дом здравља Бечеј Бечеј Браће Тан 3
  5 Дом здравља "Др Душан Савић-Дода" Беочин Светосавска бб
  6 Дом здравља Нови Сад Нови Сад Бул.Цара Лазара 75
  7 Завод за трансфузију крви Нови Сад Нови Сад Хајдук Вељкова 9А
  8 Специјална болница за реуматске болести Нови Сад Футошка 68
  9 Институт за јавно здравље Војводине Нови Сад Футошка 121
  10 Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине Нови Сад Хајдук Вељкова 10
  11 Клиника за стоматологију Војводине Нови Сад Хајдук Вељкова 12
  12 Клинички центар Војводине Нови Сад Хајдук Вељкова 1-9
  13 Завод за здравствену заштиту радника Нови Сад Футошка 121
  14 Завод за здравствену заштиту студената Нови Сад Симе Милошевића 6
  15 Завод за антирабичну заштиту "Луј Пастер" Нови Сад Хајдук Вељкова 1
  16 Апотека Нови Сад Нови Сад Стевана Хладног 1
  17 Завод за хитну медицинску помоћ Нови Сад Нови Сад Вршачка 28
  18 Дом здравља "Др Ђорђе Бастић" Србобран Јована Поповића 25
  19 Институт за онкологију Војводине Сремска Каменица Институтски пут 4
  20 Институт за плућне болести Војводине Сремска Каменица Институтски пут 4
  21 Институт за кардиоваскуларне болести Сремска Каменица Сремска Каменица Институтиски пут 4
  22 Дом здравља Темерин Темерин Народног фронта 82
  23 Дом здравља Тител Тител Главна 22
  24 Општа болница Врбас Врбас Милана Чекића 4
  25 Дом здравља "Вељко Влаховић" Врбас Палих Бораца 20
  26 Апотека Врбас Врбас Маршала Тита 78
  27 Дом здравља Жабаљ Жабаљ Николе Тесле 66
    VII Сремски управни округ    
  1 Дом здравља "Др Милорад-Мика Павловић" Инђија Српскоцрквена 5
  2 Дом здравља Ириг Ириг Војводе Путника 5
  3 Дом здравља "Др Драган Фундук" Пећинци Јове Негушевића 5-7
  4 Дом здравља Рума Рума Орловићева бб
  5 Дом здравља Шид Шид Алексе Шантића 1
  6 Општа болница Сремска Митровица Сремска Митровица Стари шор 65
  7 Завод за јавно здравље Сремска Митровица Сремска Митровица Стари шор 47
  8 Апотека Сремска Митровица Сремска Митровица Светога Димитрија 42/А
  9 Дом здравља Сремска Митровица Сремска Митровица Стари Шор 65
  10 Дом здравља "Др Јован Јовановић-Змај" Стара Пазова Владимира Хурбана 2
  11 Спец. бол. за неур. и посттрау.стања "Боривоје Гњатић" Стари Сланкамен Боривоја Гњатића 52
  12 Специјална болница за рехабилитацију "Термал" Врдник Карађорђева 6
    VIII Мачвански управни округ    
  1 Специјална болница за рехабилитацију Бања Ковиљача Парк бр.4
  2 Дом здравља Богатић Богатић Мије Јовановића 25
  3 Дом здравља "Др Даринка Лукић" Коцељева Немањина 8
  4 Дом здравља Љубовија Љубовија Војводе Мишића 58
  5 Здравствени центар "Др Миленко Марин" Лозница Болничка 65
  6 Апотека Лозница Лозница Болничка 65
  7 Завод за јавно здравље Шабац Шабац Јована Цвијића 1
  8 Апотека Шабац Шабац Господар Јевремова 23
  9 Општа болница Шабац Шабац Попа Карана 4
  10 Дом здравља Шабац Шабац Попа Карана 2
  11 Дом здравља Владимирци Владимирци Светог Саве 17
    IX Колубарски управни округ    
  1 Дом здравља Лајковац Лајковац Светог Саве бб
  2 Дом здравља Уб Уб Добросава Симића 1
  3 Здравствени центар Ваљево Ваљево Синђелићева 62
  4 Апотека Ваљево Ваљево Железничка 12а
  5 Дом здравља Ваљево Ваљево Железничка 12
  6 Завод за јавно здравље Ваљево Ваљево Владике Николаја 5
  7 Дом здравља Осечина Осечина Болничка 13 - 15
  8 Дом здравља Љиг Љиг Пут Алемпија Васиљевича бб
  9 Дом здравља Мионица Мионица Кнеза Грбовича 307
    X Подунавски управни округ    
  1 Општа болница Смедерево Смедерево Кнез Михајлова 51
  2 Дом здравља Смедерево Смедерево Кнез Михајлова 51
  3 Апотека Смедерево Смедерево Албанских споменица 5
  4 Општа болница "Стефан Високи" Смедеревска Паланка Вука Караџића 147
  5 Апотека Смедеревска Паланка Смедеревска Паланка Првог Српског Устанка 133
  6 Дом здравља Смедеревска Паланка Смедеревска Паланка Кнеза Милоша 4
  7 Дом здравља "Др Милан-Бане Ђорђевић" Велика Плана Милоша Великог 110
  8 Апотека "Medica" Велика Плана Момира Гајића 2
    XI Браничевски управни округ    
  1 Здравствени центар Петровац на Млави Петровац на Млави Моравска 2
  2 Здравствени центар Пожаревац Пожаревац Јована Шербановића 12
  3 Општа болница Пожаревац Пожаревац Братства јединства 135
  4 Дом здравља Пожаревац Пожаревац Јована Шербановића 12
  5 Завод за јавно здравље Пожаревац Пожаревац Јована Шербановића 14
  6 Апотека Пожаревац Пожаревац Моше Пијаде 4
  7 Дом здравља Голубац Голубац Трг Палих бораца бб
  8 Дом здравља Кучево Кучево Жике Поповића 48
  9 Дом здравља Мало Црниће Мало Црниће  
  10 Дом здравља Велико Градиште Велико Градиште Војводе Путника 1
  11 Дом здравља Жабари Жабари Кнеза Милоша бб
  12 Дом здравља Жагубица Жагубица 23.Дивизије 22
    XII Шумадијски управни округ    
  1 Здравствени центар Аранђеловац Аранђеловац Краља Петра I 62
  2 Специјална болница за рехабилитацију "Буковичка бања" Аранђеловац Мишарска бб
  3 Апотека "Шумадија" Аранђеловац Краља Петра I 62
  4 Дом здравља Баточина Баточина Богића Младеновића 1
  5 Дом здравља "Даница и Коста Шамановић" Кнић Главна бб
  6 Дом здравља Крагујевац Крагујевац Краља Милутина 1
  7 Завод за стоматологију Крагујевац Крагујевац Змај Јовина 32
  8 Клинички центар Крагујевац Крагујевац Змај Јовина 30
  9 Институт за јавно здравље Крагујевац Крагујевац Николе Пашића 1
  10 Апотека Крагујевац Крагујевац Краља Александра I Карађ. 36
  11 Завод за здравствену заштиту радника Крагујевац Крагујевац Косовска 4
  12 Завод за Хитну медицинску помоћ Крагујевац Крагујевац Змај Јовина 32
  13 Дом здравља Лапово Лапово Иве Андрића 9
  14 Дом здравља "Милоје Хаџић-Шуле" Рача Виноградарска бб
  15 Дом здравља "Свети Ђорђе" Топола Бул.Вожда Карађорђа 67
    XIII Поморавски управни округ    
  1 Општа болница Ћуприја Ћуприја Миодрага Новаковића 78
  2 Завод за јавно здравље Ћуприја Ћуприја Миодрага Новаковића 4
  3 Дом здравља Ћуприја Ћуприја Кнеза Милоша бб
  4 Дом здравља Деспотовац Деспотовац Савеза бораца 74
  5 Дом здравља Јагодина Јагодина Карађорђева 4
  6 Општа болница Јагодина Јагодина Карађорђева 4
  7 Апотека Јагодина Јагодина Карађорђева бб
  8 Здравствени центар Параћин Параћин Мајора Марка бб
  9 Дом здравља Рековац Рековац Др Јохана Јоханесона бб
  10 Дом здравља Свилајнац Свилајнац Жикице Јовановића Шпанца 47
    XIV Борски управни округ    
  1 Здравствени центар Бор Бор Николе Коперника 2-4
  2 Апотека Бор Бор Николе Коперника 2-4
  3 Здравствени центар Кладово Кладово Дунавска 1-3
  4 Дом здравља "Др Верољуб Цакић" Мајданпек Капетанска 30
  5 Општа болница Мајданпек Мајданпек Капетанска 30
  6 Здравствени центар Неготин Неготин Бадњевска 4
    XV Зајечарски управни округ    
  1 Дом здравља Бољевац Бољевац Драгише Петровића 41
  2 Здравствени центар Књажевац Књажевац 4.јула бр. 2
  3 Дом здравља "Сокобања" Сокобања Доситејева 23
  4 Специјална болница неспецифичне плућне болести "Сокобања" Сокобања Војводе Мишића 48
  5 Специјална болница за плућне болести "Озрен" Сокобања Насеље Озрен
  6 Здравствени центар Зајечар Зајечар Расадничка бб
  7 Специјална болница за рехабилитацију "Гамзиград" Зајечар Гамзиградска бања
  8 Завод за јавно здравље "Тимок" Зајечар Сремска 13
  9 Апотека Зајечар Зајечар Николе Пашића 11-13
    XVI Златиборски управни округ    
  1 Спец. бол. за болести штит. жлезде и бол. мет. "Златибор" Чајетина Краљеве воде 30
  2 Специјална болница за рехабилитацију "Златар" Нова Варош Бабића брдо бб
  3 Здравствени центар Ужице Ужице Милоша Обреновића 17
  4 Завод за јавно здравље Ужице Ужице Др Веселина Маринковића 4
  5 Апотека Ужице Ужице Димитрија Туцовића 43
    XVII Моравички управни округ    
  1 Здравствени центар "Др Драгиша Мишовић" Чачак Др Драгише Мишовића 25
  2 Завод за јавно здравље Чачак Чачак Др Драгише Мишовића 25
  3 Апотека Чачак Чачак Градско шеталиште 6
  4 Општа болница Горњи Милановац Горњи Милановац Војводе Милана 37
  5 Дом здравља Горњи Милановац Горњи Милановац Миломира Матијевића 1
  6 Апотека Горњи Милановац Горњи Милановац Велимира Рајића 42
  7 Специјална болница за рехабилитацију Ивањица 13.септембар 78
    XVIII Рашки управни округ    
  1 Здравствени центар "Студеница" Краљево Југ Богданова 112
  2 Завод за јавно здравље Краљево Краљево Слободана Пенезића 16
  3 Апотека Краљево Краљево Трг српских ратника 30
  4 Специјална болница за рехабилитацију "Агенс" Матарушка Бања Жичка бб
  5 Здравствени центар Нови Пазар Нови Пазар Генерала Живковића 1
  6 Спец. бол. за прогресивне мишићне и неуромишићне болести Нови Пазар Бањски пут бб
  7 Дом здравља Рашка Рашка Др Јовановића бр.4
  8 Дом здравља Тутин Тутин Богољуба Ћукића бб
  9 Специјална болница за лечење и рехабилитацију "Меркур" Врњачка Бања Бул. Српских ратника 18
  10 Дом здравља "Др Никола Џамић" Врњачка бања Краљевачка 21
  11 Специјална болница за интерне болести Врњачка бања Олге Јовичић бб
    XIX Расински управни округ    
  1 Дом здравља "Др Добривоје Гер. Поповић" Александровац Болничка 6
  2 Дом здравља Брус Брус Краља Петра I 9
  3 Дом здравља Ћићевац Ћићевац Светог Саве 19 А
  4 Здравствени центар Крушевац Крушевац Косовска 16
  5 Завод за јавно здравље Крушевац Крушевац Војводе Путника 2
  6 Апотека Крушевац Крушевац Луке Ивановића 34
  7 Специјална болница за рехабилитацију "Рибарска бања" Крушевац Рибарска Бања
  8 Дом здравља Ражањ Ражањ Партизанска 145
  9 Дом здравља "Др Сава Станојевић" Трстеник Светог Саве 49
  10 Дом здравља "Др Властимир Годић" Варварин Слободе бб
    XX Нишавски управни округ    
  1 Здравствени центар Алексинац Алексинац Момчила Поповића 144
  2 Дом здравља Дољевац Дољевац  
  3 Дом здравља "Гаџин Хан" Гаџин Хан Милоша Обилића 10
  4 Специјална болница за психијатријске болести "Горња Топоница" Горња Топоница  
  5 Дом здравља Мерошина Мерошина Цара Лазара 11
  6 Дом здравља Ниш Ниш Војводе Танкосића 15
  7 Завод за хитну медицинску помоћ Ниш Ниш Војислава Илића бб
  8 Завод за здравствену заштиту радника Ниш Ниш Војислава Илића бб
  9 Завод за здравствену заштиту студената Ниш Ниш Бул. Др З.Ђинђића 52А
  10 Завод за плућне болести И туберкулозу Ниш Ниш Бул. Др З. Ђинђића 83
  11 Завод за трансфузију крви Ниш Ниш Бул. Др З. Ђинђића 48
  12 Завод за судску медицину Ниш Ниш Бул. Др З.Ђинђића 81
  13 Клинички центар Ниш Ниш Бул. Др З. Ђинђића 48
  14 Клиника за стоматологију Ниш Ниш Бул. Др З. Ђинђића 52
  15 Институт за јавно здравље Ниш Ниш Бул. Др З. Ђинђића 50
  16 Апотека Ниш Ниш Бул. Др З. Ђинђића 6
  17 Институт за лечење и рехабилитацију "Нишка бања" Нишка Бања Српских јунака 2
  18 Дом здравља "Др Љубинко Ђорђевић" Сврљиг Хаџићева 40
    XXI Топлички управни округ    
  1 Дом здравља Блаце Блаце Браће Вуксановића 55
  2 Дом здравља Куршумлија Куршумлија Др Мелгарда бр. 1
  3 Завод за специјализовану рехабилитацију "Жубор" Куршумлијска бања  
  4 Здравствени центар "Топлица" Прокупље Пасјачка 2
  5 Апотека Прокупље Прокупље Ратка Павловића 1
  6 Дом здравља Житорађа Житорађа Топличких хероја 55
    XXII Пиротски управни округ    
  1 Дом здравља "Др Јован Ристић" Бабушница Ивице Миладиновића 2
  2 Дом здравља Бела Паланка Бела Паланка Бранислава Нушића 2
  3 Дом здравља Димитровград Димитровград Христо Смирневски 2
  4 Здравствени центар Пирот Пирот Војводе Момчила бб
  5 Завод за јавно здравље Пирот Пирот Кеј бб
  6 Апотека Пирот Пирот Вука Караџића 8
    XXIII Јабланички управни округ    
  1 Дом здравља Бојник Бојник Стојана Љубића бб
  2 Дом здравља Лебане Лебане Цара Душана 70
  3 Завод за јавно здравље Лесковац Лесковац Максима Ковачевића 11
  4 Апотека Лесковац Лесковац Бул. Ослобођења 98
  5 Дом здравља Лесковац Лесковац Светозара Марковића 116
  6 Општа болница Лесковац Лесковац Раде Кончара 9
  7 Дом здравља Медвеђа Медвеђа Шеталиште 5
  8 Специјална болница за рехабилитацију "Гејзер" Сијаринска Бања Краља Милана 16
  9 Дом здравља Власотинце Власотинце Моше Пијаде 2-4
    XXIV Пчињски управни округ    
  1 Дом здравља Босилеград Босилеград Породин бб
  2 Специјална болница за рехабилитацију "Бујановачка бања" Бујановац Бујановачка бања
  3 Дом здравља Бујановац Бујановац Карађорђа Петровића 328
  4 Апотека Бујановац Бујановац Трг Ђорђа Петровића 328
  5 Дом здравља Прешево Прешево Ул. 15.новембар бр.88
  6 Здравствени центар Сурдулица Сурдулица Српских владара 111
  7 Специјална болница за плућне болести Сурдулица Српских владара бб
  8 Дом здравља Владичин Хан Владичин Хан Николе Тесле бб
  9 Здравствени центар Врање Врање Ј.Јанковића-Лунге 1
  10 Завод за јавно здравље Врање Врање Ј.Јанковића-Лунге 1
  11 Апотека Врање Врање Стефана Првовенчаног 43
  12 Специјална болница за рехабилитацију "Врањска бања" Врањска Бања Краља Петра I бр. 7
    XXV Косовски управни округ    
  1 Дом здравља Доња Гуштерица Доња Гуштерица  
  2 Дом здравља Приштина Грачаница  
  3 Дом здравља Грачаница Грачаница Видовданска бб
  4 КБЦ Приштина Грачаница  
  5 Дом здравља "Косово Поље" Косово Поље Село Угљаре бб
  6 Дом здравља Обилић-Прилужје Прилужје Краља Петра бб
  7 Дом здравља Штрпце Штрпце  
    XXVIII Косовскомитровачки управни округ    
  1 Здравствени центар Косовска Митровица Косовска Митровица  
  2 Апотека Косовска Митровица Косовска Митровица Ловћенска 20
  3 Завод за јавно здравље Косовска Митровица Косовска Митровица Анри Динана бб
  4 Дом здравља Звечан Звечан Бубе Михајловић 1
    XXIX Косовско-поморавски управни округ    
  1 Апотека Гњилане Ранилуг Село Ранилуг
  2 Здравствени центар Гњилане Шилово  
    XXX Град Београд    
  1 Апотека Београд Београд Бојанска 16/IV
  2 Војномедицинска академија Београд Црнотравска 17
  3 Гинеколошко-акушерска клиника "Народни фронт" Београд Краљице Наталије 62
  4 Градски завод за геронтологију Београд Краља Милутина 52/I
  5 Градски завод за јавно здравље Београд Бул.Деспота Стефана 54а
  6 Градски завод за кожне и венеричне болести Београд Џорџа Вашингтона 17
  7 Градски завод за плућне болести и туберкулозу Београд Прешевска 33
  8 Градски завод за хитну медицинску помоћ Београд Франше Д Епереа 5
  9 Дом здравља Раковица Београд Краљице Јелене 22
  10 Дом здравља "Вождовац" Београд Криволачка 4-6
  11 Дом здравља "Врачар" Београд Bojanska 16
  12 Дом здравља "Др Ђорђе Ковачевић" Лазаревац Др Ђорђа Ковачевића 27
  13 Дом здравља "Др Милорад Влајковић" Барајево Светосавска 91
  14 Дом здравља "Звездара" Београд Олге Јовановић 11
  15 Дом здравља "Нови Београд" Нови Београд Гоце Делчева 30
  16 Дом здравља "Савски венац" Београд Пастерова 1
  17 Дом здравља "Стари град" Београд Симина 27
  18 Дом здравља Гроцка Гроцка Српско-грчког пријатељства 17
  19 Дом здравља Земун Земун Рада Кончара 46
  20 Дом здравља Младеновац Младеновац Краљице Марије 15
  21 Дом здравља Обреновац Обреновац Војводе Мишића 231
  22 Дом здравља Палилула Београд Кнез Данилова 16
  23 Дом здравља Сопот Сопот Јелице Миловановић 12
  24 Дом здравља Чукарица Београд Пожешка 82
  25 Завод за биоциде и медицинску екологију Београд Требевићка 16
  26 Завод за здравствену заштиту радника МУП Београд Дурмиторска 9
  27 Завод за здравствену заштиту студената Београд Крунска 57
  28 Завод за псих.порем.и гов.патологију "Проф др Ц. Брајовић" Београд Краља Милутина 52
  29 Инст.за здрав.заштиту мајке и детета "Др Вукан Чупић" Нови Београд Радоја Дакића 6-8
  30 Институт за вирусологију, вакцине и серуме "Торлак" Београд Војводе Степе 458
  31 Институт за јавно здравље Србије "Др Милан Јовановић-Батут" Београд Др Суботића 5
  32 Институт за кардиоваскуларне болести "Дедиње" Београд Хероја Милана Тепића 1
  33 Институт за медицину рада Србије "Др Драгомир Карајовић" Београд Делиградска 29
  34 Институт за ментално здравље Београд Палмотићева 37
  35 Институт за неонатологију Београд Краља Милутина 50
  36 Институт за онкологију и радиологију Србије Београд Пастерова 14
  37 Институт за ортопедско-хируршке болести "Бањица" Београд Михајла Аврамовића 28
  38 Институт за реуматологију Београд Ресавска 69
  39 Институт за рехабилитацију Београд Сокобањска 17
  40 Институт за трансфузију крви Србије Београд Светог Саве 39
  41 Клиника за рехабилитацију "Др Мирослав Зотовић" Београд Сокобањска 13
  42 Клиника за неурологију и психијатрију за децу и омладину Београд Др Суботића 6а
  43 Клинички центар Србије Београд Пастерова 2
  44 Клиничко Болнички Центар "Др Драгиша Мишовић" Београд Хер.Милана Тепића 1
  45 Клиничко Болнички Центар "ЗВЕЗДАРА" Београд Димитрија Туцовића 161
  46 Клиничко Болнички Центар - Земун Земун Вукова 9
  47 Клиничко Болнички Центар "Бежанијска коса" Земун Бежанијска коса бб
  48 Спец.бол.за церебралну парализу и развојну неурологију Београд Сокобањска 17а
  49 Специјална болница за болести зависности Београд Теодора Драјзера 44
  50 Специјална болница за ендемску нефропатију Лазаревац Др Ђорђа Ковачевића 27
  51 Специјална болница за интерне болести Младеновац Војводе Мишића 2
  52 Специјална болница за психијатријске болести "Др Лаза Лазаревић" Београд Вишеградска 26
  53 Специјална болница за рехабилитацију и ортопедску протетику Београд Бул.Војводе Путника 7
  54 Специјална болница за цереброваскуларне болести "Свети Сава" Београд Немањина 2
  55 Универзитетска дечја клиника Београд Тиршова 10
   56 Завод за здравствену заштиту радника "Железнице Србије" Београд Савска 23
         
  Ова интернет презентација има валидан XHTML и CSS код, што омогућава преглед у већини савремених претраживача.
  Valid XHTML Valid